Oog voor naasten en nabestaanden in tijden van COVID-19

Tijdens de themagroepbijeenkomst Palliatieve Zorg van 17 februari presenteerde Marcella Tam, projectleider en onderzoeker bij het LUMC, de Oog voor Naasten Methodiek COVID-19. In dit artikel lees je over de achtergrond van de methodiek, hoe de COVID-19 module tot stand is gekomen, wat de behoeften van naasten zijn en wat de methodiek precies inhoudt.

Oog hebben voor naasten is een wezenlijk deel van Palliatieve Zorg. Aandacht voor naasten van verpleeghuisbewoners met dementie verbetert de algemene kwaliteit van palliatieve zorg en het zorgt voor meer tevreden patiënten en naasten. Daarnaast draagt het bij aan meer tevreden zorgverleners, omdat de kwaliteit van de relatie met naasten en de samenwerking met naasten de zorg voor de zieke verbetert.

Hoe is de COVID-19 module tot stand gekomen?

De COVID-19 methodiek komt voort uit het onderzoek Oog voor naasten. Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling en implementatie van een methodiek voor systematische zorg voor naasten voor en na het overlijden van een dierbare in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Van deze methodiek is in juni 2020 door de landelijke expertgroep Palliatieve zorg een COVID-versie gemaakt. Deze versie is doorontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, mediaonderzoek en onderzoek onder naasten en zorgverleners. Ook is de methodiek breder toepasselijk gemaakt voor besmettelijke ziektes waarbij isolatie een rol speelt.

Wat zijn de behoeften van naasten nu eigenlijk en hoe kun je hieraan voldoen?

Naasten willen gezien worden

 • Breng het netwerk rondom de patiënt in kaart.
 • Vraag regelmatig: 'Hoe gaat het met u?' en 'Wat kan ik voor u doen?'
 • Vraag of er behoefte is aan aanvullende ondersteuning.

Informatie

 • Praat rustig en ga na of alles duidelijk is.
 • Hoe 'werkt' de zorgorganisatie? Welke faciliteiten zijn er voor naasten beschikbaar?
 • Wat wordt er van naasten verwacht? En wat kunnen naasten van zorgverleners verwachten?

Samenwerking

 • Wat wordt er voor de patiënt allemaal gedaan en waarom?
 • Vraag hoe naasten willen bijdragen aan de zorg.
 • Betrek naasten bij veranderingen in de zorg of behandeling.

Aansluiting bij normen, waarden en vaardigheden

 • Vraag naar traditionele rituelen en gebruiken rond ziekte en overlijden.
 • Vraag naar welke dingen naasten wel/niet willen weten.
 • Vraag wat naasten belangrijk vinden m.b.t. behandeling.

Wat is de minimale verwachte zorg na overlijden?

De verwachting blijkt in ieder geval telefonisch contact in de tweede week na overlijden, meestal door de meest betrokken zorgverlener. Er wordt veel waarde gehecht aan een (telefonisch) nazorggesprek. Informatieverstrekking over het rouwproces en mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning zijn ook van belang.

De COVID-19 module Oog voor Naasten en Nabestaanden

Deze versie van de Oog voor Naasten en Nabestaanden-methodiek bevast voor naasten en zorgverleners de volgende producten:

Naasten

 • Brochure 'Zorgen voor een zieke' als er strenge regels zijn door een virus
 • Brochure 'Bij het sterven van een familielid'
 • Infokaart 'Zorgen voor een zieke' als er strenge regels zijn door een virus

Zorgverleners

 • Praktische handleiding 'Oog voor naasten tijdens een uitbraak van een besmettelijke ziekte'
 • Achtergrondbrochure
Bekijk al deze producten hier.