Welke kennisvragen spelen bij hbo-verpleegkundigen?

Dat was de vraag tijdens de bijeenkomst Nurses on the move op 23 januari 2020. Uit de sessies kwamen drie duidelijke vraagstukken naar boven. Hier een verslag van deze bijeenkomst.

Waarom? De bijeenkomst is door Monique Caljouw en Arno Doornebosch (beiden cooördinator van het UNC-ZH) georganiseerd om hbo-verpleegkundigen binnen het UNC-ZH met elkaar in contact te brengen. Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over wat hen in de dagelijkse praktijk bezighoudt, welke vragen spelen er op de werkvloer? 

De hbo-verpleegkundigen werden aangevuld met een aantal Verpleegkundig Specialisten vanuit het UNC-ZH.

Na een algemene inleiding van Arno en Monique was het woord aan Marjanne Drop van Pieter van Foreest. Marjanne had een stukje voorbereid waarin zij haar collega’s vertelde wat haar drijfveer was om aan deze bijeenkomst deel te nemen. De mening van Marjanne werd breed gedeeld door de aanwezige verpleegkundigen.

Hoe? Tijdens de bijeenkomst werd er gewerkt aan de hand van een werkvorm in groepen. De groepen werden gevormd door een mix van deelnemers vanuit de verschillende organisaties.

Wat? In eerste instantie gingen de deelnemers aan de slag om met elkaar tot drie (kennis)vragen te komen. Later in de middag gingen de groepen verder om met elkaar mogelijke oplossingen te bedenken bij deze vragen.

Aan het einde van de middag is er plenair gesproken over de drie onderwerpen die in de meeste groepen onafhankelijk van elkaar waren geformuleerd.

Deze drie onderwerpen kwamen in alle werkgroepen naar boven:

  • Functiedifferentiatie hbo-v in de langdurige zorg
  • Van taakgerichte zorg naar belevingsgerichte zorg
  • Samenwerken (collega’s, instellingen)

Vanuit de groep is aangegeven graag verder te willen met bijeenkomsten als deze, waarin zij onderling informatie kunnen uitwisselen om met en van elkaar te kunnen leren.

De voorkeur is uitgesproken om de eerstvolgende keer de functiedifferentiatie in een bijeenkomst aan bod te laten komen en daarna meer inhoudelijk bezig te gaan. Monique en Arno zullen contact opnemen met Anke Persoon van het UKON. Anke is ook met dit onderwerp bezig en organiseert hiervoor tevens eind maart 2020 een bijeenkomst binnen het UKON.