Zorgpad Cognitieve Revalidatie na CVA in ontwikkeling

Rimmie Meijs is ergotherapeute bij Topaz en zit in die hoedanigheid ook in de Werkgroep Geriatrische Revalidatie van het UNC-ZH. Arno Doornebosch is hiervan de coördinator en begeleidde Rimmie ook bij haar masterthesis als casusbegeleider vanuit de master Neurorevalidatie en innovatie. Haar onderwerp is cognitieve revalidatie na een CVA.

In haar masterthesis ging Rimmie Meijs aan de slag voor een aanpak voor cognitieve revalidatie na een CVA. 86% van de oudere CVA-revalidanten heeft te maken met cognitieve problematiek als gevolg van het CVA. Binnen de geriatrische revalidatie (GR) is het interdisciplinair werken aan deze cognitieve problematiek nog niet altijd ingebed in de dagelijkse werkwijze. De urgentie om dit verder uit te werken, is er dus zeker.

Uitbreiding van CVA Zorgpad

Rimmie Meijs ontwikkelde in de afgelopen maanden bij Topaz Revitel een uitbreiding van het CVA Zorgpad in de vorm van het Zorgpad Cognitieve Revalidatie. Hierbij wordt er (interdisciplinaire) behandeling en begeleiding geboden, passend bij het cognitief niveau van de revalidant. 

Cognitieve screening

Het cognitieve niveau wordt bepaald aan de hand van de ontwikkelde toolkit cognitieve screening. Iedere CVA-revalidant wordt geclassificeerd middels de Allen Cognitive Level (ACL). In aansluiting op het cognitieve niveau wordt er een cognitieve kaart opgesteld waarop adviezen voor het revalidatieteam en de naasten staan voor de begeleiding van de revalidant. De naasten worden intensief betrokken bij de cognitieve revalidatie door meeloopdagen en proefverlof.

Het vervolg

Voor het vervolg zijn we aan het kijken naar uitbreiding in de keten. Hierover worden gesprekken met Transmuralis gevoerd en is het eerstelijnsteam van Topaz betrokken. Verder kijken we naar uitbreiding van de begeleiding door een woonkamer op te starten. Het is ook van belang dat de aandacht voor de cognitieve behandeling en begeleiding door het voltallige revalidatieteam blijft bestaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rimmie Meijs – Samson (r.meijs-samson@topaz.nl).