Themagroep Palliatieve zorg van start

Palliatieve zorg in het verpleeghuis. Waar staan we en waar willen we naartoe? Dit was het onderwerp van de eerste bijeenkomst van de themagroep palliatieve zorg op 22 oktober.

Palliatieve zorg bij dementie

Tijdens deze bijeenkomst maakten de thema-verantwoordelijken van 5 lidorganisaties (Marente, WZH, Topaz, Zonnehuisgroep Vlaardingen en Saffier), de coördinator palliatieve zorg  van UNC-ZH (Marcella Tam) en de wetenschappelijk coördinator van UNC-ZH (Monique Caljouw) kennis met elkaar. Zij wisselden ervaringen uit over de organisatie van palliatieve zorg in de verpleeghuizen op dit moment en welke thema’s er spelen. 

Kwetsbare ouderen

De focus van het UNC-ZH ligt bij palliatieve zorg op ouderen met dementie binnen verpleeghuizen, omdat deze doelgroep van oudsher in onderzoek onderbelicht is geweest. Voor de organisaties is dit een gedeelte van hun palliatieve zorg, zij werken daarnaast ook deels extramuraal en niet al hun cliënten hebben dementie. De overeenkomsten hierin zijn kwetsbare ouderen.

In de organisaties

De afgelopen maanden heeft Marcella Tam aan de hand van interviews informatie verzameld over organisatie-inrichting, uitdagingen, onderzoeksvragen, quickwins en parels op het gebied van palliatieve zorg bij alle lidorganisaties. Het overzicht is besproken in de themagroep. Voorbeelden van reacties van de aanwezigen: ‘Wat gebeurt er al veel op het gebied van palliatieve zorg op verschillende plekken!’ en ‘Ik herken ook bij anderen wat een uitdaging het is om te zorgen dat in de hele organisatie het besef komt dat palliatieve zorg belangrijk is en ons allemaal aan gaat’.  

Samenwerken in cultuuromslag

Een van de hoofdthema’s waarop de aanwezigen met elkaar willen verder werken is aan een ‘cultuuromslag’: het bewustzijn dat palliatieve zorg geldt voor een groot deel van het verpleeghuis en dat het niet alleen om terminale palliatieve zorg gaat. 
Op 14 januari 2020 gaat de themagroep verder met het uitzetten van de lijnen voor 2020. Dan zullen ook thema-verantwoordelijken van twee andere lidorganisaties (ActiVite en Argos Zorggroep) zich bij de themagroep aansluiten.