Succesvol bezoek congres over palliatieve zorg in Berlijn

Eind mei 2019 vond het 16e World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC 2019) plaats in Berlijn. Palliatieve zorg bij dementie is een van de drie onderzoeksthema’s bij het UNC-ZH. Palliatieve zorg is ook een belangrijk aandachtsgebied van het LUMC. Collega’s van het netwerk en het LUMC hebben dit belangrijke congres bijgewoond. Ook deelden zij hun kennis met presentaties en posterpresentaties. Én een boekpresentatie.

Toenemende aandacht voor palliatieve zorg

De toegenomen erkenning van het belang van palliatieve zorg in de maatschappij was goed terug te zien in het toenemende aantal deelnemers aan dit congres, vanuit verschillende disciplines en landen wereldwijd. Het is een mooie gelegenheid om collega’s uit het werkveld te ontmoeten en kennis uit te wisselen.


Delen van kennis

Steen op EAPC 2019

Jenny van der Steen en Hanneke Smaling, beiden van het LUMC, verzorgden een presentatie. Van der Steens presentatie behandelde het voorspellen van sterven bij mensen met dementie en longontsteking. Smaling hield haar presentatie over het Namaste Familieprogramma, een onderzoek dat ook in het UNC-ZH netwerk heeft gelopen. Daarnaast waren er verschillende posterpresentaties door collega’s.

Boekpresentatie Textbook of Palliative Care

Tijdens het EAPC 2019 was een mooi moment om een belangrijke uitgave over palliatieve zorg te presenteren het Textbook of Palliative Care. Jenny van der Steen en Maartje Klapwijk (LUMC en Marente) schreven samen met Nathan Davies (University College Londen) het hoofdstuk over palliatieve zorg bij dementie. Een mooie internationale samenwerking. Van der Steen had daarnaast de redactie over het deel over palliatieve zorg in specifieke bevolkingsgroepen. 

Dit lijvige boek bestaat uit twee delen. Deskundigen wereldwijd met verschillende expertises binnen palliatieve zorg hebben hieraan meegeschreven. Het boek is online verkrijgbaar en is een dynamische publicatie; zonodig kan het bijgewerkt of aangevuld worden. Gefeliciteerd met deze belangrijke uitgave.