Onderzoek naar toepassing Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang moet zogeheten onvrijwillige zorg terugdringen: Kan een bewoner met dementie uit het verpleeghuis alleen op pad om bijvoorbeeld te fietsen in het bos? Maar hoe kunnen we zorgen dat hij dan weer veilig thuis komt? Het LUMC doet onderzoek in zorginstellingen om handvatten te bieden voor het maken van afwegingen wat je als zorgteam voor de patiënt kan doen, passend binnen de wet. Het uiteindelijke instrument moet helpen tijdens het bespreken in het mdo en zicht te hebben op veranderingen bij patiënt en de te bieden zorg.

Vrijheidsbeperking of niet?

Deze wet gaat gelden voor mensen met dementie die zijn opgenomen in een zorginstelling en ook voor mensen met dementie die thuis wonen. Vrijheidsbeperking mag volgens die wet alleen bij hoge uitzondering en alleen als allerlei procedurele stappen zijn ondernomen. Toch zijn daarmee nog niet alle problemen opgelost. Want wie houdt er thuis toezicht? En hoe zorg je er voor dat de persoon met dementie zich zo gelukkig mogelijk voelt, zonder dat hij onaanvaardbare risico’s loopt? Is het mogelijk om de toepassing van dwang voor te zijn, met creativiteit en de inzet van moderne technologie?

Zonodig aanpassen zorgplan

Aan de hand van interviews met mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun naasten, zorgverleners en toezichthouders als managers en bestuurders wil het onderzoeksteam achterhalen welke waarden van belang zijn in de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid. Het te ontwikkelen instrument zal niet alleen helpen bij het bedenken van zo’n zorgplan maar ook helpen om de situatie telkens opnieuw te bekijken: of het goed gaat, of er dingen anders moeten, of de voortgang van de ziekte maakt dat het anders kan worden aangepakt. Op deze manier zullen de opbrengsten van het project helpen de zorg voor mensen met dementie – thuis en in een zorginstelling – zo goed mogelijk toegesneden te laten zijn op hun situatie, met zo min mogelijk risico’s en zo veel mogelijk bewegingsvrijheid. 

Het onderzoek is net gestart, de looptijd is drie jaar. Vanuit het UNC-ZH doet zorginstelling Pieter van Foreest mee.

Meer informatie:
Peter Hoekstra, peter@desamentafel.nl
Mirjam Houtlosser, m.houtlosser@lumc.nl
Dorothea Touwen, d.p.touwen@lumc.nl