Implementeren van het Meetplan Geriatrische Revalidatie

Vrijdag 28 juni organiseerde het UNC-ZH/LUMC een workshop over implementatie van het Meetplan geriatrische revalidatie voor de leden van het UNC-ZH. Het doel van deze workshop was het in kaart brengen waar de lidorganisaties staan met de implementatie van het Meetplan GR.

UNC-ZH Meetinstrument GR Workshop ImplementatieVoor de workshop leverden alle organisaties een ingevulde vragenlijst in. De antwoorden gaven een goed overzicht van de al genomen stappen in de implementatie en waar nog aandachtspunten liggen.

Deze inventarisatie was het vertrekpunt van de workshop. Arno Doornebosch (UNC-ZH coördinator van de GRZ) en Tony Poot (stafadviseur van het LUMC) leidden de workshop. Naast de huidige stand van zaken besteedden zij ook aandacht aan ‘Value Based Healthcare’ (wetenschappelijk bewezen gezondheidszorg). Hierbij zoomden de workshopleiders in op het waarom van het Meetplan, zoals het kunnen vergelijken van gegevens en de ouderenrevalidatie zo verder te brengen. 

Een theoretisch model dat aan de orde kwam, kan de deelnemende organisaties verder helpen bij het nemen van de volgende stappen. Dit model geeft de deelnemers inzicht in de genomen, gemiste en nog te nemen stappen. 

Terugkijkend op de workshop heeft het de lidorganisaties die al verder zijn met hun implementatie direct veel gegeven om door te pakken. De  deelnemende organisaties die meer aan het begin staan van de implementatie, heeft het beter inzicht gegeven waarom het belangrijk is om bij een complexe implementatie als deze, stappen goed gestructureerd uit te voeren. 

Een goed implementatie- en communicatieplan zijn nodig en bij de uitvoering een grote diversiteit aan deskundigen binnen de organisatie om tot een mooi en succesvol resultaat te komen. 

UNC-ZH Meetinstrument GR Workshop Implementatie2 UNC-ZH Meetinstrument GR Workshop Implementatie3