HWW zorg treedt toe tot het UNC-ZH-netwerk


Sinds 1 augustus heeft het Universitair Netwerk voor de Care Sector (UNC-ZH) 12 leden in haar netwerk. Ouderenzorgorganisatie Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) draagt nu officieel bij aan de onderzoeken in ons netwerk. HWW zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie en beschikt over 11 locaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) in heel Den Haag. 

Opzetten wetenschappelijke onderzoekscommissie

HWW zorg stelt net als de andere organisaties in het netwerk een wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) samen. Deze commissie beoordeelt onderzoeksaanvragen en houdt lopende onderzoeken in de gaten in haar organisatie. Deze commissie is een belangrijke basis in het netwerk. Daarnaast zijn er sinds vorig jaar linking pins gestart - een verbindend persoon tussen de wetenschap en de praktijk. 

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Met wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg wil het UNC-ZH de ouderenzorg verbeteren. Alle organisaties in het netwerk dragen hieraan bij.

Bekijk hier alle organisaties en de WOC-commissies uit het netwerk.