Geriatrische revalidatie in Europa

Kwetsbare oudere mensen, die functioneel achteruit gaan na een heupfractuur, beroerte of een andere aandoening, bestaan overal in Europa. Zij behoeven revalidatie en dat erkent de zorgsector in de meeste Europese landen. 

De organisatie van ouderenrevalidatie is echter vaak heel verschillend. Bovendien bestaat er geen overeenstemming over de kenmerken van de doelgroep, de benodigde capaciteit van intra- en extramurale zorg en de kwaliteit en intensiteit van therapie.

Onderzoeken voor Europees overzicht

Twee recente onderzoeken trachten deze diversiteit in kaart te brengen om uiteindelijk Europese overeenstemming te bereiken. Juergen Bauer en Stefan Grund (Heidelberg, Duitsland) hielden een enquête onder alle landvertegenwoordigers van de European Geriatric Medical Society (EUGMS). Met deze vragenlijst willen zij inzicht krijgen in het aantal patienten, het aantal bedden, de diagnosen, de gemiddelde opnameduur en een aantal kwaliteitskenmerken zoals screening op ondervoeding en werken met protocollen. Zij hebben hun resultaten nog niet gepubliceerd maar wel gepresenteerd op het laatste EUGMS congres in Berlijn. Daarin valt in ieder geval op dat er zeer verschillend met geriatrische revalidatie wordt omgegaan tot bijvoorbeeld een factor 20 verschil in aantal bedden per 100.000 inwoners. Hun publicatie houden we in de gaten.

Een Leidse onderzoeksgroep met Romke van Balen, Wilco Achterberg, Yvonne Drewes, en Brenda Schakenbos probeert in samenwerking met Jos Schols (Maastricht) en Adam Gordon (Nottingham) in een Delphi-onderzoek overeenstemming te bereiken bij Europese deskundigen op ouderenrevalidatie. Hierbij werken zij met stellingen over patiëntenselectie, samenstelling van het multidisciplinaire team, opstellen van het revalidatieplan, organisatie van zorg en opleiding in de zorg. Het verzamelen van gegevens in de tweede ronde is bijna afgerond en het ziet er naar uit dat er op verreweg van de meeste stellingen overeenstemming wordt bereikt.

Resultaten vergelijken en kennis uitwisselen

Met de kennis van beide onderzoeken kan de basis worden gelegd voor een Europees platform voor het vergelijken van best practices en het uitwisselen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Vanuit Nederland zijn wij dan ook bijzonder blij met de recente oprichting van de Special Interest Group (SIG) Geriatric Rehabilitation van de EUGMS in Berlijn in oktober 2018 (voorzitters Jos Schols en Clemens Becker met onder anderen Romke van Balen in de steering committee). Deze SIG heeft het plan opgevat om te beginnen met het vergelijken van de heupfractuur ketenzorg in de diverse Europese landen maar er zullen zeker nog meerdere onderwerpen volgen. Op de volgende EUGMS conferentie in Krakow in september 2019 worden er naar verwachting twee symposia op geriatrische revalidatie georganiseerd.

Wat goed is om te merken is dat niet alleen in Nederland maar in heel Europa de Geriatrische Revalidatie hoog op de agenda staat. De onderzoeken binnen dit thema bij het UNC-ZH leveren hier een mooie bijdrage aan.