Even voorstellen...

De afgelopen periode zijn drie nieuwe collega's gestart bij het UNC-ZH. Misschien heb je ze al ontmoet op hun betreffende vakgebied, hierbij stellen ze zich in ieder geval even voor.

Marcella Tam Coördinator Palliatieve ZorgMarcella Tam

‘Op 15 juni ben ik gestart als coördinator Palliatieve zorg (PZ) bij het UNC-ZH. Deze functie combineer ik met de functie van consortiumsecretaris van Propallia, een samenwerkingsverband van onderzoek, onderwijs en zorgpraktijkop het gebied van palliatieve zorg in noordelijk Zuid-Holland (www.propallia.nl). 

Ik maakte kennis met leden van het UNC-ZH als projectleider/onderzoekster bij het project Oog voor Naasten dat in 5 verpleeghuizen in de regio is geïmplementeerd. 

Door mijn werk in de afgelopen decennia ben ik ervan overtuigd dat samenwerken, open delen en het betrekken van de doelgroep, tot mooie resultaten kan leiden. Mijn eerste kennismaking met de UNC-ZH leden bevestigt dit. Ik heb bijzondere, gemotiveerde en inspirerende collega’s ontmoet met wie ik graag de handen ineen wil slaan om de palliatieve zorg nog beter te maken.

Palliatieve zorg heeft in iedere instelling aandacht, maar hoe het is georganiseerd en in hoeverre het onderdeel is van beleid, verschilt sterk. Hierin kunnen we van elkaar leren. De ene instelling pakt het organisatiebreed en domeinoverstijgend op, de ander werkt met bottom-up initiatieven met eigen aanpak. Bij de ene organisatie zijn er vanuit de leiding aangestuurde grootschalige basisscholingen PZ en bij de andere informele leernetwerken PZ.'

Lees verder over de eerste kennismakingen en bevindingen.


Lisa van Tol Coördinator CliëntparticipatieLisa van Tol

'Sinds september werk ik 3 dagen per week op de afdeling public health en eerstelijnsgeneeskunde als promovenda voor het UNC-ZH. Binnen deze functie ga ik onderzoek doen naar cliëntenparticipatie in de langdurige zorg; het doen van onderzoek door te werken vanuit de cliënt. 

Een belangrijk onderwerp vind ik. Door echt te luisteren naar wat de cliënt denkt dat zijn of haar kwaliteit van leven en de zorg ten goede komt, kunnen de onderzoeken beter aansluiten bij hun belevingswereld. Zo zorg je ervoor dat onderzoek soepeler verloopt en de uitkomsten van het onderzoek daadwerkelijk aansluiten bij de praktijk. Tegelijkertijd is dit een uitdaging – die ik graag aan ga - , want hoe geef je als onderzoeker bijvoorbeeld cliënten met gevorderde dementie een stem in je project?

Naast mijn werk als onderzoeker coördineer ik 1 dag in de week het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord, een adviesorgaan wat het onderwerp ouderenparticipatie in de praktijk brengt. Deze combinatie maakt het heel levendig en zo ben ik goed op de hoogte van wat er zoal bij ouderen speelt.

Ik heb een achtergrond in gezondheidswetenschappen en behaalde in 2017 mijn masterdiploma Vitality and Ageing. Daarna werkte ik twee jaar als junior onderzoeker, projectondersteuner en -coördinator op de sectie Ouderengeneeskunde van het LUMC.'