Even voorstellen...

De afgelopen periode zijn drie nieuwe collega's gestart bij het UNC-ZH. Misschien heb je ze al ontmoet op hun betreffende vakgebied, hierbij stellen ze zich in ieder geval even voor.

Marcella Tam Coördinator Palliatieve ZorgMarcella Tam

‘Op 15 juni ben ik gestart als coördinator Palliatieve zorg (PZ) bij het UNC-ZH. Deze functie combineer ik met de functie van consortiumsecretaris van Propallia, een samenwerkingsverband van onderzoek, onderwijs en zorgpraktijkop het gebied van palliatieve zorg in noordelijk Zuid-Holland (www.propallia.nl). 

Ik maakte kennis met leden van het UNC-ZH als projectleider/onderzoekster bij het project Oog voor Naasten dat in 5 verpleeghuizen in de regio is geïmplementeerd. 

Door mijn werk in de afgelopen decennia ben ik ervan overtuigd dat samenwerken, open delen en het betrekken van de doelgroep, tot mooie resultaten kan leiden. Mijn eerste kennismaking met de UNC-ZH leden bevestigt dit. Ik heb bijzondere, gemotiveerde en inspirerende collega’s ontmoet met wie ik graag de handen ineen wil slaan om de palliatieve zorg nog beter te maken.

Palliatieve zorg heeft in iedere instelling aandacht, maar hoe het is georganiseerd en in hoeverre het onderdeel is van beleid, verschilt sterk. Hierin kunnen we van elkaar leren. De ene instelling pakt het organisatiebreed en domeinoverstijgend op, de ander werkt met bottom-up initiatieven met eigen aanpak. Bij de ene organisatie zijn er vanuit de leiding aangestuurde grootschalige basisscholingen PZ en bij de andere informele leernetwerken PZ.'

Lees verder over de eerste kennismakingen en bevindingen.


Lisa van Tol Coördinator CliëntparticipatieLisa van Tol

'Sinds september werk ik 3 dagen per week op de afdeling public health en eerstelijnsgeneeskunde als promovenda voor het UNC-ZH. Binnen deze functie ga ik onderzoek doen naar cliëntenparticipatie in de langdurige zorg; het doen van onderzoek door te werken vanuit de cliënt. 

Een belangrijk onderwerp vind ik. Door echt te luisteren naar wat de cliënt denkt dat zijn of haar kwaliteit van leven en de zorg ten goede komt, kunnen de onderzoeken beter aansluiten bij hun belevingswereld. Zo zorg je ervoor dat onderzoek soepeler verloopt en de uitkomsten van het onderzoek daadwerkelijk aansluiten bij de praktijk. Tegelijkertijd is dit een uitdaging – die ik graag aan ga - , want hoe geef je als onderzoeker bijvoorbeeld cliënten met gevorderde dementie een stem in je project?

Naast mijn werk als onderzoeker coördineer ik 1 dag in de week het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord, een adviesorgaan wat het onderwerp ouderenparticipatie in de praktijk brengt. Deze combinatie maakt het heel levendig en zo ben ik goed op de hoogte van wat er zoal bij ouderen speelt.

Ik heb een achtergrond in gezondheidswetenschappen en behaalde in 2017 mijn masterdiploma Vitality and Ageing. Daarna werkte ik twee jaar als junior onderzoeker, projectondersteuner en -coördinator op de sectie Ouderengeneeskunde van het LUMC.' 


KoenSchellens Meetplan GR ITKoen Schellens

'Sinds de zomer ben ik gestart als data engineer voor het Meetplan GR bij het UNC-ZH. Met dit meetplan wil het UNC-ZH de revalidatie van ouderen uniform meetbaar maken en deze informatie gestructureerd vastleggen. De vastlegging van deze informatie vindt plaats door de artsen, verpleegkundigen en ergotherapeuten van de zorginstellingen die bij het project zijn aangesloten. 

Na vastlegging van deze informatie is deze nog niet direct bruikbaar voor de onderzoekers van het LUMC. Ook levert deze ruwe data niet direct de inzichten op die voor de zorginstellingen nuttig kunnen zijn. Om dit te bereiken is een vertaalslag nodig: de ruwe data moet worden opgehaald bij de zorginstellingen, gefilterd, gesorteerd, geanonimiseerd en geherstructureerd om latere bestudering mogelijk te maken.

Mijn bijdrage aan dit project bestaat dan ook uit het ontwerpen en bouwen van de digitale infrastructuur en software die deze vertaalslag geautomatiseerd mogelijk maakt. Ik gebruik technieken als Python, Linux, Airflow en SQL Server en werk samen met zorgprofessionals, onderzoekers en IT-experts om tot een goed eindproduct te komen. 

Naast deze parttime functie bij het LUMC volg ik de research master Business Informatics aan de Universiteit Utrecht. Deze master combineert technische kennis met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek vanuit een bedrijfskundige inslag. Mijn werk bij het LUMC en mijn master sluiten daarom goed op elkaar aan. Ik hoop in 2020 af te studeren en fulltime aan de slag te kunnen gaan in een uitdagende rol bij een interessante organisatie.

Wat ik prettig vind aan mijn functie bij het LUMC is de vrijheid en verantwoordelijkheid die ik krijg om mijn werk invulling te geven. Ik kan een erg concrete bijdrage leveren aan een project met potentieel grote maatschappelijke impact, wat me erg veel voldoening geeft en motiveert.'