Verkennende bijeenkomst samenwerking UNC-ZH en regionale hogescholen

Op dinsdag 9 juli kwamen het UNC-ZH en de Vitale Delta (de Hogeschool Leiden, de Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en InHolland) bijeen voor een zogenaamde ‘invitational conference’.

Bijeenkomst UNC-ZH en Vitale Delta 2019

Aanleiding tot deze bijeenkomst was om met elkaar te spreken over mogelijkheden om het wetenschappelijk onderzoek (nog) meer te integreren in het hbo. Welke mogelijkheden zijn er om de al aanwezige samenwerking rondom de thema’s van het UNC-ZH en de Vitale Delta, structureler te maken? Hoe kan er nog meer uitwisseling van kennis plaatsvinden? 

Tijdens deze bijeenkomst werden er vele ideeën besproken, zoals hoe kunnen zorgprofessionals nog meer interdisciplinair samenwerken en hoe kan dat meer al in de basis tijdens de opleiding worden geïntegreerd? De bijeenkomst heeft veel enthousiasme opgeleverd waarbij er nog wel meer duidelijkheid moet komen hoe de beide netwerken elkaar kunnen versterken. De komende periode zullen we de al aanwezige initiatieven voortzetten om van daaruit te kijken hoe de samenwerking structureler kan.


Bijeenkomst UNC-ZH en Vitale Delta