Promotie Tony Poot: Inzet patiënttevredenheid

Op 11 september 2018 promoveerde Antonius J. Poot op zijn proefschrift: 'Patient satisfaction in innovating integrated care for older persons - Towards care with personal value'.


Ouderen blijven langer in hun eigen omgeving wonen. Ze vinden het belangrijk om mee te kunnen blijven doen aan het leven en zich prettig te voelen. Van hun arts en andere medische zorgverleners verwachten ze meer dan alleen goed behandeld te worden voor ziekte. Deze zorgverleners merken niet alleen de veranderende verwachtingen maar ook het toenemende aantal ouderen die ook meer ziekten en gezondheidsklachten hebben. Dit betekent dat zorg verandert richting een nieuw concept, gekenmerkt door termen als ‘persoonsgerichte en geïntegreerde zorg’. 

De mening van de patiënt

Onder ‘persoonsgerichte zorg’ wordt verstaan dat specifieke zorgbehoeften, wensen, en de voor het individu belangrijke opbrengsten een bepalende rol spelen bij alle zorgbeslissingen, en bij de beoordeling van de ‘waarde’ van de zorg. Bij het vernieuwen (innoveren) van zorg, om de huidige en toekomstige uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd te bieden, zouden de persoonlijke en collectieve waarden van patiënten een meer bepalende rol moeten spelen.

Inzetten patiënttevredenheid

Dit leidt tot de vraag die met dit proefschrift beantwoord wil worden: Hoe kan patiënttevredenheid ingezet worden om de zorg voor oudere personen aan te passen aan hun verwachtingen en waarden, en toe te passen in de veranderende zorgwereld?


Lees hier het proefschrift.

Lees hier de factsheet van het proefschrift.