Promotie Peterjan van der Wal van Zonnehuisgroep Vlaardingen

Op 24 april 2018 promoveerde Peterjan van der Wal, als geestelijk verzorger verbonden aan Zonnehuisgroep Vlaardingen, aan de Universiteit voor Humanistiek. De titel van zijn onderzoek luidt: 'Wat maakt het leven de moeite waard? Ouderen aan het woord die permanent van intensieve zorg afhankelijk zijn'.

Veel ouderen met ernstige fysieke beperkingen of dementie ervaren hun leven nog steeds als waardevol. Waar zit hem dat in? Volgens geestelijk verzorger Peterjan van der Wal is het vooral belangrijk dat zij zich verbonden voelen met de mensen om hen heen. In deze relaties spelen wederkerigheid en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Dinsdag 24 april promoveerde Van der Wal op zijn proefschrift Wat maakt het leven de moeite waard? Ouderen aan het woord die permanent van intensieve zorg afhankelijk zijn aan de Universiteit voor Humanistiek.


Beschikbaarheid proefschrift

Wat maakt het leven de moeite waard? Ouderen aan het woord die permanent van intensieve zorg afhankelijk zijn, Utrecht 2018: Uitgeverij Boekencentrum, ISBN 978 90 239 5238 1, € 17,99, verkrijgbaarheid: via de boekhandel en online.