Senior onderzoekers bij het UNC-ZH

Voor de ondersteuning van onderzoeken in ons netwerk zijn drie senior onderzoekers gestart. Zij zullen onderzoeksprojecten ondersteunen. Deze parttime aanstellingen zijn nodig om de voortgang van de onderzoeken beter te waarborgen. Sommige onderzoeken vragen veel tijd en specifieke expertise. Hier stellen de senior onderzoekers zich voor en vertellen zij waar zij aan (gaan) werken voor het UNC-ZH, naast hun andere functies. Welkom bij het UNC-ZH!

Margot de Waal

‘Als senior-onderzoeker van de afdeling PHEG ben ik betrokken bij de onderzoekslijn Ouderengeneeskunde in de eerstelijn. De samenwerking tussen onderzoekers en zorgverleners heeft hierbij steeds mijn aandacht. Ik heb gewerkt aan het ontsluiten van routine zorggegevens van de huisarts, zowel voor onderzoek als voor spiegelinformatie. Ik vind het heel leuk dat ik me vanaf medio 2018 ook op het verpleeghuis mag richten, in het Meetplan Geriatrische Revalidatie van het UNC-ZH. Hiervoor gaan we klinimetrisch onderzoek opstarten van de meetinstrumenten. Klinimetrie houdt zich bezig met wat je wilt meten en hoe je het (goed) wilt meten. Als epidemioloog heb ik hiermee afgelopen jaren ervaring opgedaan met het pijn observatie instrument ‘PAIC’ voor ouderen met dementie.’

Rosalinde Poortvliet

'Met veel plezier combineer ik mijn werk als huisarts in een huisartspraktijk in Zoetermeer met het werk als senior huisarts-onderzoeker en epidemioloog op de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. Mijn onderzoek focust zich vooral op onderzoek bij ouderen waarbij hart- en vaatziekten, schildklierfunctie en het optimaliseren van medicatie mijn aandachtsgebieden zijn. Sinds 1 augustus 2018 werk ik 1 dag in de week voor het UNC-ZH. Ik zal mij vooral richten op het onderzoek binnen het UNC-ZH, zowel lopende onderzoeken zoals de DANTON studie als het schrijven van nieuwe onderzoeksaanvragen en begeleiding van onderzoeken die geïnitieerd worden vanuit het veld. 

Leonoor van Dam-Isselt

'Ik werk als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Solis in Deventer. Mijn promotieonderzoek naar de effecten van geriatrische revalidatie voor oudere patiënten met COPD heb ik net afgerond. Vanaf heden werk ik ook als post-doc-onderzoeker bij de afdeling PHEG van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het UNC-ZH en het National eHealth living lab (NeLL) ). Het voornaamste doel van mijn onderzoeksproject is om te onderzoeken hoe eHealth van waarde kan zijn voor geriatrische revalidatieprogramma's. Hiervoor zal ik in eerste instantie werken aan een inventarisatie van de huidige situatie over gebruik, ervaring en evidence van eHealth in de GRZ, zowel binnen het netwerk, als op nationaal en Europees niveau.'

Abi Akintola

'Na het afronden van mijn opleiding tot arts in 2005 werkte ik als huisarts tot 2010. In 2010 volgde ik een Geriatrie- gerichte masters (Master ‘Vitality and Ageing’) bij de Universiteit Leiden. Tussen 2011 en 2015 werkte ik als onderzoeker bij de afdeling Gerontologie en Geriatrie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC ) aan mijn promotieonderzoek. Mijn dissertatie was getiteld "Human longevity- crosstalk between brain and periphery" (Nov 2016). Als onderzoeker in het LUMC leidde ik verschillende onderzoeksprojecten over determinanten voor gezonder langlevendheid met een speciale focus op interventies om gezonde veroudering te verbeteren. Vanaf 2016 ben ik werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij het LUMC, eerst bij de  sectie Gerontologie en Geriatrie (2016- sept 2018) en sinds september 2018 bij Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) bij afdeling public health en eerstelijnsgeneeskunde. Als postdoc bij het UNC-ZH netwerk is mijn focus het verbeteren van de Kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie.