Marjoleine Pieper promoveert op STA OP!-onderzoek

De STA OP! studie is een stapsgewijze interventie voor het verminderen van onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen  met dementie. Marjoleine Pieper verdedigde 16 mei 2018 haar proefschrift.

Marjoleine Pieper is psycholoog bij Topaz en wetenschappelijk docent bij het LUMC. Bij het verdedigen volgden mooie discussies over haar onderzoek. Hoogleraar Ouderengeneeskunde en voorzitter UNC-ZH prof. dr. Wilco Achterberg hield de laudatio (de lofrede) en overhandigde de bul aan Marjoleine.


Lees het proefschrift online.

Lees de Nederlandse factsheet van het onderzoek.


promotie dementie onbegrepen gedrag