Handleiding Meetplan Geriatrische Revalidatie beschikbaar

De Basisset UNC-ZH Meetplan Geriatrische Revalidatie is naar verwachting tweede helft 2018 klaar voor verdere verspreiding. De eerste pilots van het UNC-ZH Meetplan GR starten of zijn afgerond. Nu is ook de handleiding beschikbaar, binnenkort volgt de informatiefolder voor patiënten.

De Basisset UNC-ZH Meetplan GR maakt het mogelijk om resultaten in revalidatie bij ouderen uniform en vergelijkbaar vast te leggen. Op deze manier is het mogelijk om revalidatietherapieën en onderzoeken te baseren op bestaande resultaten. Eerder werden resultaten niet eenduidig vastgelegd zodat het lastig was zich ergens anders op te baseren dan de eigen ervaring op de afdeling. Dit UNC-ZH Meetplan is landelijk inzetbaar bij de geriatrische afdelingen in ouderenzorginstellingen.

Aanpak ontwikkeling UNC-ZH Meetplan GR

Het Meetplan GR van het UNC-ZH is tot stand gekomen vanuit behoefteconstatering door experts uit de deelnemende zorginstellingen van het UNC-ZH. Door de afwezigheid van richtlijnen of andere bronnen, is er binnen het UNC-ZH voor gekozen om gezamenlijk een basisset te ontwikkelen. Dit initiatief is gestart in juli 2015 met de taakopdracht ‘Meetplan Geriatrische Revalidatiezorg’. In september 2015 is de projectgroep gestart, gevolgd in januari 2016 met een akkoord van de bestuurders vanuit de zorginstellingen voor de ontwikkeling van een implementatieplan. Op 29 maart 2016 is de projectgroep Implementatie van start gegaan.

De keuze voor deze set meetinstrumenten is zo gemaakt dat voldoende aspecten van het functioneren van de revalidant in de geriatrische revalidatie zijn gedekt. Het kader hiervoor was de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (ICF.2002).

De volgende stappen

De eerste pilots lopen, de laatste koppelingen met de patiëntsystemen in de ouderenzorginstellingen worden gemaakt en geïnstalleerd. De planning is dat in september 2018 het meetplan in gebruik is bij de ouderenzorginstellingen aangesloten bij het UNC-ZH, daarna kan het verder uitgezet worden. Een UNC-ZH-symposium GRZ in oktober geeft de volledige aftrap voor het meetinstrument.

Meer informatie

De handleiding, video en meer informatie vindt u op de pagina UNC-ZH Meetinstrument GRZ.