Presentaties Kenniscafé Florence 1 maart 2017

Op 1 maart was er weer een Kenniscafé. Ditmaal georganiseerd door Stichting Florence met als thema ‘kwaliteit van leven bij dementie’. Tijdens dit wederom druk bezochte kenniscafé konden aanwezigen luisteren naar een drietal inspirerende sprekers. Zo gaf Annemarie Rausch, een van de promovendi van het UNC-ZH en zelf ook werkzaam bij Florence een overzicht van het concept kwaliteit van leven en hoe je dit in kaart kunt brengen. Annemiek Bielderman, onderzoeker van het Radboudumc gaf een presentatie over het ‘Spankracht-pakket’, een praktisch hulpmiddel bij het (her)vinden van een zinvolle dagbesteding bij thuiswonende jonge mensen met dementie. Tenslotte ging Frans Hoogeveen in op psychosociale interventies om kwaliteit van leven bij mensen met dementie te kunnen verbeteren.

Al met al een zeer geslaagde middag.   

De presentaties vindt u hieronder.