Paulien van Dam wint stimuleringsprijs beste wetenschappelijke artikel

Paulien van Dam, specialist Ouderengeneeskunde in opleiding en onderzoeker bij het LUMC, heeft donderdag 30 november de Jan Stoopprijs gewonnen.

De Jan Stoopprijs is een stimuleringsprijs: de prijs heeft als doel artsen in opleiding of pas afgestudeerde specialisten ouderengeneeskunde te stimuleren hun wetenschappelijk onderzoek ook daadwerkelijk te publiceren. De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres van Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde.

Oog voor de mantelzorger

Er was nog weinig bekend over wat het leven van de mantelzorger positief of negatief beïnvloedt bij het uitvoeren van de alledaagse zorg. Paulien van Dam beschreef in haar artikel de resultaten van onderzoek naar de kwaliteit van leven van de mantelzorger, 4 weken na geriatrische revalidatie van de zorgontvanger, en de criteria die hierbij een rol spelen. Dit artikel Care-Related Quality of Life of Informal Caregivers After Geriatric Rehabilitation werd in 2017 gepubliceerd in JAMDA, vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift op het gebied post-acute en langdurige zorg. Met dit artikel won Paulien van Dam welverdiend de Jan Stoopprijs.

Link wetenschap en praktijk

Bij de aankondiging omschreef de jury haar artikel als volgt: ‘Een artikel dat zeer relevant is voor de ouderengeneeskunde in het algemeen. Het artikel geeft voor een belangrijke doelgroep van mensen die naar huis gaat een goed verklarend model voor de praktijk.’ 

De jury gaf aan dat de praktijk met dit model aan de slag kan om zowel meer aandacht, steun als begeleiding te geven aan de mantelzorger. De verklarende factoren voor kwaliteit van leven van de mantelzorger zijn een aangrijpingspunt voor de betrokkenen uit de zorgsector. Ook de wetenschappelijke impact van het artikel is groot door publicatie. Dat wil Verenso aanmoedigen met de Jan Stoopprijs.

Aan de Jan Stoopprijs is een bedrag van € 500 verbonden. De prijs is vernoemd naar een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde, die zich zijn hele arbeidzame leven heeft ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van het vakgebied.


Het artikel waarvoor Paulien van Dam de prijs ontving (valt onder het onderzoek SINGER):

Dam PH van, Achterberg WP, Caljouw MAA. Care-related quality of life of informal caregivers after geriatric rehabilitation. J Am Med Dir Assoc, Volume 18, Issue 3, 1 March 2017, Pages 259-264