Wetenschappelijke onderzoeksagenda voor geriatrische revalidatiezorg gelanceerd

Vandaag lanceert ActiZ samen met Verenso, VUMC, MUMC en LUMC een gezamenlijke onderzoeksagenda voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Doel van deze agenda is om via wetenschappelijk onderzoek inzicht te krijgen op welke wijze de inzet van GRZ het meest effectief is en op welke wijze de meeste waarde kan worden toegevoegd voor cliënten door de inzet van GRZ.

30 november 2017

Geriatrische Revalidatiezorg is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor de groep van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Hierbij is het doel om deze patiënten terug te laten keren naar de thuissituatie.

Om GRZ verder te professionaliseren en optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag en –behoefte van de cliënt, is de onderzoeksagenda opgesteld. De agenda bevat zeven onderzoeksthema’s die gezamenlijk zijn vastgesteld door wetenschappers, beroepsverenigingen, zorgbestuurders en verzekeraars. Zo zullen de effecten van revalidatie in een verpleeghuis t.o.v. revalidatie in de eigen leefomgeving worden onderzocht. En de effecten van de inzet van GRZ bij cliënten met (beginnende) dementie. Maar ook de effecten van de inzet van ondersteunende technologie tijdens het revalideren zullen worden onderzocht.

 
Karin Lieber, voorzitter bestuurscommissie GRZ bij ActiZ: “Het doel van deze samenwerking is verbetering van kwaliteit van de GRZ in Nederland met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe wordt in de eerste plaats een onderzoeksagenda opgesteld, die door belanghebbenden in de GRZ wordt onderschreven. Een tweede belangrijke activiteit in dit kader is het zoeken naar mogelijkheden om deze onderzoeksagenda te realiseren.” 


Sinds 2013 maakt GRZ onderdeel uit van de zorgverzekeringswet en zijn er sinds de invoering grote stappen gezet: intensivering behandeling, met als gevolg kortere opnameduren en vaker terugkeer naar huis. Er is echter weinig (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar deze doelgroep, door deze onderzoeksagenda op te stellen geven we verder richting aan de ambitie van alle bij deze zorg betrokken partijen.

Lees hier de position paper GRZ