5 oktober promotie Marije Holstege

Donderdag 5 oktober is Marije Holstege gepromoveerd op haar onderzoek naar de weg naar succesvolle revalidatie.

In haar onderzoek analyseerde Marije Holstege verschillende aspecten van de organisatiestructuur en revalidatieprocessen in geriatrische revalidatie in relatie tot succesvolle revalidatie.

Donderdag 5 oktober 2017 verdedigde zij haar proefschrift 'The road to successful geriatric rehabilitation' in het Academiegebouw in Leiden.

Het volledige proefschrift is te downloaden als e-reader (en via de help-functie toe te voegen als app aan uw startscherm van uw computer, telefoon of tablet/iPad) via deze link.

Lees hier over haar onderzoek in het kort, op een factsheet.