Linking pins bewuster aan de slag met implementatie

Vandaag 7 december is tijdens het Linking pin-overleg het webinar over de implementatie van onderzoeksresultaten geëvalueerd. Tijdens het overleg werd besproken hoe het nieuwe format van het UNC-ZH - voor het implementeren van onderzoekresultaten - binnen het netwerk is ontvangen. Daarnaast werd geëvalueerd welke vervolgstappen er binnen de lidorganisaties zijn gemaakt met het implementeren van de resultaten van de Q-PID studie.

Van de twaalf lidorganisaties waren er tien bij de evaluatie aanwezig, één organisatie leverde vooraf input aan. Alle elf organisaties die input gaven waren het erover eens dat het format een positieve bijdrage levert om onderzoeksresultaten een organisatie binnen te brengen. Naast input van de onderzoeker en het aanreiken van methodieken voor implementatie was er ook ruimte om met deelnemers uit de eigen organisatie aan de slag te gaan. Op methodische wijze werkten ze aan een plan om onderzoeksresultaten binnen de organisatie in te voeren.

De linking pins namen vanuit hun eigen organisatie medewerkers mee, waarvan zij dachten dat deze belangrijk waren voor de implementatie. Dit pakte soms goed uit en soms was het aanleiding tot een vervolgsessie binnen de organisatie met andere medewerkers. De vervolgstappen die in de periode aansluitend aan het webinar zijn genomen, liepen uiteen van conrete afspraken tot vervolggesprekken over het invoeren van onderzoeksresultaten. Of breder nog, over hoe er binnen de organisatie met implementatie wordt omgegaan.

Al met al heeft het afgelopen jaar van de Implementatie ertoe bijgedragen dat de UNC-ZH linking pins bewuster bezig zijn gegaan met implementatie binnen hun organisatie en wat daar allemaal bij komt kijken. Er is een mooie leercurve zichtbaar, waarbij duidelijk te zien is dat iedereen zich veel bewuster opstelt met betrekking tot een vaak best vaag onderwerp als implementatie. Goede reden om dit volgend jaar 2022 door te pakken en implementatie meer in samenhang te brengen met het onderzoeksbeleid binnen de lidorganisaties.

"Implementatie is niet vaag, als men weet wat men wil invoeren en hiervoor afgestemde communicatie gebruikt en de juiste personen laat samenwerken."