De kunst van implementeren in de verpleeghuissetting

Linking pins aan de slag met het implementeren van wetenschappelijke resultaten in de praktijk

Wetenschappelijke resultaten laten zich niet zomaar omzetten tot veranderingen in de praktijk. Dat is inmiddels wel bekend. Maar hoe doe je dat dan wel? Met deze vraag zijn de Linking pins afgelopen maanden aan de slag gegaan. De mindset was 'gewoon gaan doen' en gaande weg leren van het proces. Een onderzoek dat alle Linking pins aansprak was de Q-PID studie. Dit is een onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, functioneren, zorgafhankelijkheid, onbegrepen gedrag en pijn bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis.

'In december 2020 verscheen een publicatie met wetenschappelijke resultaten. Vers van de pers dus. In april zijn we hier in ons Linking pin-overleg mee aan de slag gegaan. De onderzoeker, in dit geval Paulien van Dam, gaf een toelichting op het artikel. Vooraf aan de bijeenkomst namen wij het artikel door, samen met diegene uit onze organisatie die bij de uitvoering van het onderzoek betrokken was, bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, HBO-verpleegkundige of anderen. De vragen die centraal stonden waren:

  1. Zie je in deze resultaten aanknopingspunten voor implementatie?
    Zoja, wat dan? Of welke manier? Wat is hiervoor nodig?
    Zonee, waarom niet?
  2. Herkennen de deelnemers zich in de resultaten (indien mogelijk nagaan op locaties die mee hebben gedaan)? Is er binnen je organisatie iets gedaan met de resultaten?
  3. Hoe zie je de rol van Linking Pin in deze casus?

Bovenstaande vragen gaven genoeg input voor discussie en om verder door te pakken. Want implementeren gaat niet vanzelf! Daarom gaan we in het najaar als vervolg een online workshop organiseren, waarbij we de implementatie van de resultaten van de Q-PID studie centraal stellen, heel laagdrempelig. Hierbij beperken we ons niet alleen tot de Linking pins - we willen juist die personen aan laten sluiten die in de organisaties in staat zijn werkprocessen aan te passen als de resultaten daar aanleiding toe geven, samen met medewerkers. Zo hopen we aan het einde van het jaar ook een werkwijze te hebben gevonden die we als raamwerk kunnen gebruiken voor de implementatie van wetenschappelijke resultaten van andere onderzoeken.

Maar we willen meer. We zijn ook gewoon nieuwsgierig. Hoe gaan andere organisaties, die bij andere SANO-netwerken zijn aangesloten, om met implementatie? Kunnen we hier ook van elkaar leren? Wat doen zij en kunnen wij misschien ook? En wat kunnen wij al en kunnen wij weer doorgeven aan andere organisaties? Kortom, we gaan in gesprek.

Wat we al wel hebben ervaren; implementeren is vooral doen. En soms moet je met elkaar gewoon gaan...'

Linking pins zijn de verbindingspersonen tussen de lidorganisaties en het LUMC, tussen praktijk en onderzoek. 
Bekijk hier de linking pins van het UNC-ZH