Helft zorgverleners passen eHealth in de geriatrische revalidatie toe

‘Meneer de Jong is voldoende opgeknapt om naar huis te gaan, maar heeft voor thuis nog enkele revalidatiedoelen waar hij aan moet werken. Met behulp van beeldbellen kan de therapeut meekijken terwijl meneer de Jong thuis zijn oefening uitvoert. Hierdoor is de fysiotherapeut in staat om te behandelen op afstand, meneer de Jong is blij dat hij thuis kan verblijven en ook geen ritje naar het revalidatiecentrum hoeft te maken.’ 

eHealth lijkt veel potentie te hebben voor ouderen die revalideren in de geriatrische revalidatie (GR). Maar wat zijn de ervaringen en behoeftes van (zorg)professionals werkzaam in de geriatrische revalidatie? 

Online vragenlijst in de geriatrische revalidatiepraktijk

Als meer bekend is over de ervaringen en behoeftes in de geriatrische revalidatie kan eHealth beter aansluiten. Op deze manier zal het ook succesvoller zijn. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum binnen het netwerk van het UNC-ZH gingen aan de slag om deze informatie op te halen. In samenwerking met de Hogeschool Leiden, lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, zetten zij een Nationale survey eHealth in de geriatrische revalidatie uit bij instellingen die aangesloten waren bij één van de kennisnetwerken van de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). In totaal hebben 331 (zorg)professionals deelgenomen. Met een online vragenlijst brachten de onderzoekers praktijkervaringen in kaart in de volgende domeinen: bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit. Daarnaast inventariseerden zij ook het huidige gebruik en de behoeftes rondom eHealth in de geriatrische revalidatie. 

Onderzoeker Jules Kraaijkamp: 'De eerste resultaten laten zien dat circa de helft van de ondervraagde professionals al gebruikmaakt van eHealth en zij voordelen zien voor het vergroten van zelfmanagement, verbetering van revalidatieklimaat en de mogelijkheid van zorg op afstand. Daar ben ik als onderzoeker blij mee omdat dit de meerwaarde van eHealth onderstreept. Zeker gezien de uitbraak van het coronavirus kan eHealth een belangrijke rol spelen in het continueren van de revalidatie.'  

Resultaten samengevat in praktische overzichten

De resultaten staan weergegeven in drie onderdelen: 

1.Informatiebrochure over eHealth in de geriatrische revalidatie
Deze informatiebrochure is specifiek ontwikkeld om in te spelen op de behoeftes van (zorg)professionals. Uit de vragenlijst kwam namelijk naar voren dat er veel behoefte is aan basale informatie over eHealth. In de brochure staat informatie over verschillende vormen van eHealth, voorbeelden uit de praktijk en bevorderende en belemmerende factoren voor het implementatieproces. Downloaden

2.Infographic voor (zorg)professionals 
In de infographic worden de belangrijkste resultaten van de nationale survey weergegeven met de bedoeling om inzicht te geven in de ervaringen en behoeftes rondom eHealth in de GR. Downloaden

3.Infographic voor fysiotherapeuten 
In deze infographic, die specifiek is ontwikkeld voor fysiotherapeuten, wordt extra aandacht besteed aan de fysiotherapeutische relevantie van eHealth in de GR. Downloaden

Meer informatie over het onderzoek:
Bekijk de onderzoekspagina
Jules Kraaijkamp: J.J.M.kraaijkamp@lumc.nl
Leonoor van Dam - van Isselt:  E.F.vandamvanisselt@lumc.nl