Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie

Gesprekken over de latere levensfase zijn vaak niet makkelijk. Ook is het, zeker bij dementie, belangrijk om dergelijke gesprekken tijdig te starten. Mensen met dementie kunnen dan nog zelf meepraten. Om mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen bij deze gesprekken ontwikkelden onderzoekers van de afdeling PHEG (LUMC), in samenwerking met het Radboudumc, Amsterdam UMC, UNC-ZH en UKON, een gesprekshulp. Deze Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie is nu beschikbaar.

Wat er in de gesprekshulp staat

De gesprekshulp biedt een lijst met voorbeeldvragen. Die vragen kunnen mensen met dementie en hun naasten inspireren bij een gesprek met zorgverleners in het kader van proactieve zorgplanning. Daarnaast bevat deze gesprekshulp ook informatie over dementie en palliatieve zorg. De voorbeeldvragen beslaan verschillende onderwerpen, zoals veranderingen in de gezondheid, behandeling en zorg bij veel voorkomende problemen, en zorg voor de naaste. 

Hoe de gesprekshulp kan bijdragen aan goede zorg

De voorbeeldvragen komen van de belangrijkste partijen bij proactieve zorg: mensen met dementie en hun naasten en zorgverleners in binnen- en buitenland. Hen is gevraagd wat zij belangrijk vinden om te bespreken en welke vragen zij hebben. Op deze manier hebben we geprobeerd een gesprekshulp samen te stellen die een palet aan mogelijke vragen biedt voor keuze. De gesprekshulp kan helpen gedachten over de laatste levensfase op een rijtje te zetten, belangrijke vragen te verwoorden en bij het maken van keuzes. Op deze manier hopen wij mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen bij het tijdig bespreken van hun wensen en dat zij hierdoor de zorg ontvangen die precies bij hen past. De gesprekshulp is in een vooronderzoek getest, in nieuw onderzoek  beoordelen we of de gesprekshulp inderdaad aansluit bij de behoeften en hoe deze het beste in de praktijk te gebruiken is.

Bekijk hier de Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie.
Bekijk hier de Vragenlijst bij de Gesprekshulp.

Voor meer informatie over de Gesprekshulp, neem contact op met onderzoeker en projectleider Jenny van der Steen.