Wat is nodig bij ouderenrevalidatie na COVID-19? Europese samenwerking in onderzoek van start

COVID-19 heeft ons allemaal, maar met name ouderen, hard getroffen. Er is nog onvoldoende kennis over het beloop van functionele en medische herstel van patiënten die een corona-infectie hebben doorgemaakt, welke patiënten het meeste baat hebben bij revalidatie en hoe het herstel na revalidatie verloopt.  

Gegevens op Europees niveau verzamelen

Om hier achter te komen zijn wij een studie (EU-COGER) gestart om functionele en medische informatie van patiënten die opgenomen worden voor geriatrische revalidatie na een infectie met het coronavirus (SARS-CoV-2) te verzamelen. Deze verzameling van functionele en medische informatie wordt aanbevolen door de Special Interest Group Geriatrische Revalidatie van de European Geriatric Medical Society (SIG-EuGMS), en uitgevoerd in meerdere Europese landen. 

Informatieverzameling uit reguliere gegevens

De functionele en medische informatie omvatten gegevens vanuit de routinematige zorg die al standaard in de geriatrische revalidatie worden verzameld: zoals medische voorgeschiedenis, symptomen, ADL, kwaliteit van leven, informatie over de duur van ziekenhuisopname en gegevens over ontslag na de revalidatie. Er worden geen extra testen uitgevoerd voor de gegevensverzameling. Wij zullen binnenkort landelijk geriatrische revalidatie-afdelingen vragen mee te werken aan dit onderzoek.

Meer informatie bij Wilco Achterberg of Monique Caljouw, via onze website https://www.lumc.nl/org/unc-zh/  of via eu-coger@lumc.nl