De praktijk gaat op onderzoek

Het LUMC is een programma gestart voor academisering van verpleegkundigen. Op 24 juni vond het eerste online symposium van Academische Verpleegkunde LUMC plaats, waar ook Monique Caljouw van het UNC-ZH sprak. Binnen het thema "De praktijk gaat op onderzoek" hielden verpleegkundigen uit het LUMC inspirerende pitches. Hun onderzoeksvragen kwamen allemaal uit de praktijk. Door onderzoek wilden zij een antwoord vinden op een gesignaleerd verpleegprobleem en daarmee de zorg verbeteren. Zoals bijvoorbeeld een zorgpad bij nierfalen, patiëntenparticipatie binnen de neurochirurgie en verpleegkundig gedrag bij decubituspreventie.

Prof. Jessica Kiefte, hoogleraar Population Health van LUMC, sprak over haar carrière en hoe zij haar onderzoek vanuit de praktijk vorm heeft gegeven. Prof. Monique van Dijk, hoogleraar Verplegingswetenschap, Erasmus MC, sprak over persoonlijk leiderschap en hoe je al verpleegkundige onderzoek kan integreren in je dagelijkse werk. Monique Caljouw sprak over de missie van het UNC-ZH, hoe het netwerk samen met de praktijk wetenschappelijk onderzoek doet en de stimuleringssubsidie toekent voor onderzoek door professionals uit het netwerk.

De missie van het programma Academisch Verpleegkunde LUMC is "Onderzoek door en voor de verpleegkundige praktijk". Het programma is in 2020 opgericht en staat voor academiseren & inspireren en het verbinden van de verpleegkundige beroepsgroep met de netwerkpartners in de regio, waaronder het UNC-ZH. Continuïteit van zorg is hierbij de focus.