Dat deed ze thuis altijd graag

Hoe behouden we betekenisvolle activiteiten bij overgang naar het verpleeghuis bij dementie?

Betekenisvolle activiteiten kunnen de kwaliteit van leven, het gevoel van verbondenheid, eigenheid, en wie jij bent als persoon benadrukken en het gedrag van mensen met dementie begrijpen of probleemgedrag of onbegrepen gedrag voorkomen of verminderen. Bij de overgang (transitie) van thuis naar het verpleeghuis is het van belang om te weten wat voor de aankomende bewoner betekenisvolle activiteiten zijn. Maar wat betekenisvol is, is voor iedereen anders en wat is er nodig om dat wat betekenisvol is in het verpleeghuis voort te zetten? Vragen die een uitdaging zijn voor de verpleeghuiszorg en waar Mari Groenendaal zich graag voor inzet om te beantwoorden en de transitie te vergemakkelijken.

Mari Groenendaal is promovenda bij het UNC-ZH en lecturer practitioner bij lidorganisatie WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). In haar laatste publicatie zette zij uiteen wat er hierover al is geschreven in de wetenschappelijke literatuur, inclusief bevorderende en belemmerende factoren die hiermee samenhangen, en passende interventies.

Overgangszorg met aandacht voor zinvolle activiteiten

Het handhaven van betekenisvolle activiteiten tijdens transitie blijkt een nog weinig onderzocht onderwerp. Uit literatuuronderzoek kwam duidelijk de behoefte aan overgangszorg naar voren. Deze overgangszorg moet (mede) gericht zijn op het onderhouden van die betekenisvolle activiteiten voor personen met dementie bij transitie. Door toegepaste overgangszorg kan het welzijn, de kwaliteit van leven en de persoonsgerichte zorg voor perosnen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren.    

Tips voor het behouden van betekenisvolle activiteiten bij transitie

 • Persoonsgerichte zorgbenadering - verkrijg het levensverhaal
  Een benadering van persoonsgerichte zorg helpt om betekenisvolle activiteiten voor personen met dementie te behouden. Door tijdens transities continu te evalueren of activiteiten aansluiten bij de individuele interesses, mogelijkheden, voorkeuren en behoeften kunnen zorgprofessionals dit bereiken. Het is dan nodig om systematisch informatie te verzamelen over de persoon en de situatie, bijvoorbeeld door het verkrijgen ofwel afnemen van hun levensverhaal.
 • Samenwerking op verschillende disciplines - deel informatie
  Een belangrijk advies is interdisciplinaire samenwerking tussen zorgprofessionals in de verschillende zorgsettings én het betrekken van naasten in alle fasen van de transitie. Dit kan door effectief informatie te delen en de communicatie tussen organisaties, teams en tussen zorgprofessionals en naasten te optimaliseren.

  Effectief informatie delen kan bijvoorbeeld door niet alleen medische informatie over een persoon uit te wisselen tijdens overgangen van zorg, maar ook informatie over de persoon zelf. Wat zijn zijn/haar drijfveren, interesses, psychosociale behoeften en wensen?
 • Besteed aandacht aan de betekenisvolle activiteiten in de organisatie
  Meer algemene aanbevelingen voor zorgorganisaties zijn om (1) prioriteit te geven aan betekenisvolle activiteiten in de overgangszorg, (2) zorgprofessioanls voor te lichten over het belang van deze activiteiten en (3) een dementievriendelijke fysieke omgeving te creëren met ruimte voor activiteiten.


Voor meer informatie neem contact op met:


Mari Groenendaal
Lecturer Practitioner Woonzorgcentra Haaglanden
Promovenda en linking pin UNC-ZH
E: m.groenendaal@lumc.nl