Corona-onderzoek verpleeghuizen nog in volle gang

Het zijn de medewerkers in alle hoeken van de organisatie die de verpleeghuiszorg momenteel overeind houden. Zij leren wat belangrijk is tijdens de coronacrisis, door het te ervaren. Wij halen die ervaringen graag op in panelgesprekken.

In de tweede helft van november organiseren wij nieuwe panelgesprekken over welke maatregelen belangrijk zijn m.b.t. corona, op het gebied van isolatie en hygiëne, welzijn van cliënten en naasten, en personeelsbeleid. Wij zoeken nog een aantal medewerkers/cliëntenraadsleden die mee willen praten. Voor meer informatie over deelname kan contact worden opgenomen met onderzoeker Lisa van Tol van het UNC-ZH. 

Factsheets van de panelgesprekken
Resultaten van panelgesprekken die wij voerden tijdens de eerste golf zijn te vinden in 3 factsheets, zie hier .

Input van de cirsisteams verpleeghuizen
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over ons Corona-onderzoek verpleeghuizen. In dat onderzoek analyseren we vergaderstukken van crisisteams. Ook dit project is nog steeds in volle gang. Onze rapportages van actuele aandachtspunten zijn een belangrijke bron van informatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast lieten enkele organisaties weten dat het project helpt om te leren van elkaar. Dat motiveert! Blijf ons vooral feedback geven!