Behandeladvies geriatrische revalidatie na coronavirus

Wat is belangrijk bij de revalidatie van (kwetsbare) ouderen na genezing van het coronavirus? Het virus en de behandeling ervan is zeer intensief voor het lichaam en herstel vraagt dan ook speciale aandacht. De afgelopen twee weken is hard gewerkt aan een behandeladvies specifiek voor ouderen onder leiding van de hoogleraren Wilco Achterberg en Sytse Zuidema.

Brede samenwerking

De samenwerking bestaat uit de hoogleraren, een aantal specialisten ouderengeneeskunde, ActiZ, de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) en Laurens. Verenso verspreidt mede het document. In twee weken tijd is dit behandeladvies geschreven. Het zorgpad COPD_GR, opgesteld door Leonoor van Dam van Isselt en ook betrokken bij dit behandeladvies, was een belangrijke bron voor dit document.

Verwerking nieuwe kennis

Over het virus en het herstel erna is nog niet alles bekend. Dit document behandeladvies is daarom een dynamisch document. Nieuwe kennis en ervaringen uit de praktijk en andere disciplines zullen worden verwerkt, en waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. Op onze website zult u steeds de laatste versie vinden.

Bekijk hier het document Behandeladvies Post-Covid-19 Geriatrische revalidatie.