VWS geeft UNC-ZH subsidie van half miljoen

PERSBERICHT 13-12-2016

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) krijgt ruim een half miljoen euro subsidie van het ministerie van VWS voor stimulering en versterking van het wetenschappelijk onderzoek in verpleeghuizen. 

Het UNC-ZH is een structureel samenwerkingsverband tussen negen grote zorginstellingen en verpleeghuizen in Zuid-Holland en de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC. Het netwerk wordt voorgezeten door Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele ouderenzorg bij de afdeling PHEG, zie ook www.unc-zh.nl 

De speerpunten in de onderzoeksactiviteiten binnen het netwerk zijn: geriatrische revalidatie, kwaliteit van leven bij dementie en palliatieve zorg bij een kwetsbaar brein. Door het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op deze speerpunten vindt structurele verbinding plaats tussen wetenschap en praktijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en behoeften van verpleeghuisbewoners, door hen zelf en cliëntenraden actief te betrekken.

Met de subsidie zal een aantal onderzoeken worden ondersteund, zoals onderzoek naar pijn en kwaliteit van leven bij dementie, en onderzoek naar het effect van zonnebanken bij verpleeghuisbewoners. Ook wordt voor de geriatrische revalidatie een digitaal platform ontwikkeld, waar data worden verzameld van meerdere instellingen. Deze data worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zal de infrastructuur van het netwerk worden versterkt, en worden mogelijkheden gecreëerd om makkelijker kennis met elkaar te delen.

Binnen het UNC-ZH wordt een ‘cultuur’ gecreëerd waarin onderzoeksactiviteiten en implementatie van nieuwe kennis een normaal onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden in het verpleeghuis. De Wetenschappelijk Onderzoek Commissies (WOC) van de zorginstellingen spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn het bindmiddel tussen de zorginstelling en het LUMC en een belangrijk element voor de infrastructuur. De WOC bestaat uit een multidisciplinair team van zorgprofessionals en houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen en ondersteunen van het instellingsbeleid op het gebied van onderzoek. Daarnaast beoordeelt de WOC onderzoeksvoorstellen waarvoor medewerking van de instelling gevraagd wordt, en neemt ook zelf initiatief om onderzoek te ontwikkelen. De WOC verspreid onderzoeksresultaten binnen de eigen zorginstelling. 

Het ministerie van VWS heeft deze subsidie verstrekt om de kwaliteit langdurige zorg te verhogen. Gezamenlijk kennis maken, kennis delen en kennis gebruiken zijn daarbij belangrijk. VWS ziet het UNC-ZH hierin als een belangrijke partner. Met deze subsidie kan het UNC-ZH zich verder versterken en ontwikkelen.