Universitair Verpleeghuisnetwerk Noorwegen in oprichting: ook lessen voor ons?

In maart was ik op uitnodiging in Bergen (Noorwegen) bij een bijeenkomst van verpleeghuisonderzoekers uit Bergen, Oslo, Trondheim en Tromso. Sinds meerdere jaren hebben wij goede banden met het centrum voor verpleeghuisonderzoek in Bergen, en ben ik daar ook ‘visiting professor’. In de afgelopen jaren heb ik de doelstellingen, organisatie en werkwijze van ons UNC-ZH gepresenteerd, en dat heeft geleid tot een initiatief om iets dergelijks in Noorwegen op te richten. 

Het is nog in de beginfase, maar er is zeker de intentie om ook daar de langdurige zorg te academiseren.

Noorwegen heeft een relatief goede verpleeghuiszorg, maar er is een aantal belangrijke verschillen met Nederland. Ten eerste is de medische zorg vaak fragmentarisch, en is er geen opleiding tot ‘verpleeghuisarts’. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor financiering en kwaliteit van de verpleeghuiszorg, en zijn er relatief heel veel kleine instellingen. 

In de discussie werden enkele kritische kanttekeningen gezet met betrekking tot onze structuur, die ik waardevol vond om mee te nemen. De relatie met de universiteit is bij ons stevig verbonden met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, en dat is een goed ding. Maar daarnaast hebben wij minder sterke banden met de opleidingen van de andere professionals, zoals verzorging/verpleging en paramedici. Dat zouden ze in Noorwegen graag beter doen. Wel een punt om mee te nemen in onze plannen de komende jaren…

Prof.dr. Wilco Achterberg