Beter Thuis met Dementie

Laurens onderzoekt of een speciale cursus voor mantelzorgers en hun naaste met dementie hetzelfde positieve effect heeft als in Australië. 

Partners en mantelzorgers van mensen met dementie wacht een zware taak. Zij moeten vaak vele jaren zorgen voor en samenleven met iemand die geleidelijk geestelijk achteruit gaat. Zij doen dit zonder dat zij daar voor zijn opgeleid of op zijn voorbereid.

In Australië is een bewezen effectieve interventie ontwikkeld. Hierbij gaan mensen met dementie, samen met hun partner, een week op cursus. Deze cursus vindt plaats samen met andere koppels op een externe locatie.

Tijdens deze week volgt de partner een programma over alle aspecten die te maken hebben met het zorgen voor iemand met dementie. Hierbij komen zowel psychologische, sociale als praktische zaken aan de orde. Degene met dementie volgt parallel hieraan een eigen programma. De maaltijden en de avonden worden met elkaar zo aangenaam  mogelijk doorgebracht.

Met dit project wil Laurens onderzoeken of zo'n cursus ook in Nederland effectief is. Bij een positief resultaat willen zij toewerken naar implementatie als reguliere voorziening.

Meer informatie over dit onderzoek leest u op de website van ZonMw.