Uitnodiging werkbijeenkomst Leiden University College Campus Den Haag

De werkconferentie wordt in het kader van de ontwikkeling van de LUMC Campus Den Haag samen met partners in zorg en bestuur georganiseerd op dinsdagavond 19 januari 2015, inloop 16.30 - start 17:00, bij het Leiden University College Den Haag, gelegen aan het Anna van Buerenplein 301, 3595 DG Den Haag.


Een stad als Den Haag wordt gekenmerkt door een grote culturele sociaaleconomische en etnische diversiteit. Deze diversiteit zorgt voor verschillen; gezondheidsrisico’s in blootstellingen, in gedragingen en in waarden en normen. De dichtheid van een stad als Den Haag leidt ook tot clustering van hoog risico patiënten en tot een grote diversiteit aan beschikbare zorginstanties die niet op voorhand met elkaar samenwerken.

Een stad als Den Haag wordt gekenmerkt door een grote culturele,  sociaaleconomische en etnische diversiteit. Deze diversiteit zorgt voor verschillen; gezondheidsrisico’s in blootstellingen, in gedragingen en in waarden en normen. De dichtheid van een stad als Den Haag leidt ook tot clustering  van hoog risico patiënten en tot een grote diversiteit aan beschikbare zorginstanties die niet op voorhand met elkaar samenwerken. 

De diversiteit en dichtheid van Den Haag bieden kansen maar zorgen ook voor uitdagingen voor de zorgprofessionals die in de stad werkzaam zijn. Het LUMC, de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden hebben de bedoeling vanaf het komend jaar meer op academische ontwikkeling van gezondheidszorg in Den Haag gerichte activiteiten te ontwikkelen. We werken daarin graag samen met de zorggroepen, de GGD, de Hogeschool en andere partners in zorg, beleid en onderwijs in Den Haag. De LUMC Campus Den Haag gaat in 2016 een deel van de huisartsopleiding van het LUMC vestigen en organiseert opleidingen in de specialismen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. In onze strategische programma’s eerstelijns ouderengeneeskunde (GPC) en preventie, populatie- en diseasemanagement (PrePoD) zullen we elkaar de komende tijd gaan vinden.

Binnen deze kaders organiseren Lijn 1, de afdeling PHEG en de Campus Den Haag op dinsdagavond 19 januari de tweede werkconferentie, met als titel “Public Health en Eerste lijn op weg”. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor huisartsen en disciplines in de zorg. Wij rekenen op uw komst!


Meer informatie en aanmelden