Promotie Rosalinde Poortvliet

Proefschrift “New perspectives on cardiovascular risk prediction in old age” van Rosalinde Poortvliet

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één wereldwijd. Met het stijgen van de leeftijd, stijgt ook het aantal nieuwe en bestaande gevallen van hart- en vaatziekten, waardoor de impact van hart- en vaatziekten op hoge leeftijd groot is. Er bestaat bij veel (huis)artsen een dilemma om al dan niet te starten met preventieve medicatie bij oudere patiënten, zeker als het gaat om oudere patiënten die geen hart- en vaatziekten hebben gehad (primaire preventie).

Het kennen van de mate van risico (risicopredictie) kan (huis)artsen ondersteunen in hun keuze om al dan niet preventieve medicatie te adviseren aan hun oudere patiënten. Het voorspellen van patiënten met het hoogste of juist laagste (relatieve) risico op het krijgen van hart- en vaatziekten is hierbij belangrijk. Het ontbreekt echter aan goede risicofactoren op hoge leeftijd. Het doel van het proefschrift is het bestuderen van klassieke en nieuwe risicofactoren voor hart- en vaatziekten op hoge leeftijd, ten einde de risicostratificatie en daarmee uiteindelijk ook preventie van hart- en vaatziekten op hoge leeftijd te verbeteren.

Bloeddrukvariabiliteit, bloeddrukpatroon en NT-proBNP als nieuwe risicofactoren

Onderzoeken beschreven in dit proefschrift tonen dat het gebruik van meerdere bloeddrukmetingen uitgedrukt in bloeddrukvariabiliteit (van diastolische bloeddruk) of bloeddrukpatroon personen kan identificeren die een hoog risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten.  Daarnaast wordt getoond dat bij de oudste ouderen, de aan- of afwezigheid van hartfalen de prognostische waarde van lage systolische bloeddruk niet beïnvloedt wat betreft sterfterisico.  Onderzoek beschreven in het proefschrift toont dat N-terminaal pro-‘brain natriuretic peptide’ (NT-proBNP) een interessante potentiele nieuwe risicofactoren is op hoge leeftijd, vooral bij personen met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten (secundaire preventie). Daarnaast is ook een stijging in NT-proBNP op zeer hoge leeftijd nog steeds voorspellend voor een hoger sterfterisico, onafhankelijk van de (verandering in) nierfunctie en is een stijging in NT-proBNP geassocieerd met incident hartfalen en atriumfibrilleren.

   

Op 17 september 2015 is Rosalinde Poortvliet gepromoveerd.