Promotie Anne-Wil Heemskerk-van den Berg

Op 15 april 2015 is Anne-Wil Heemskerk-van den Berg, logopediste bij Topaz, gepromoveerd tot doctor op het proefschrift: “Dysphagia in Huntington’s disease”. 

De ziekte van Huntington (ZvH) is een progressieve neurodegeneratieve aandoening met  een autosomale, dominante wijze van overerving. Patiënten met de ZvH lijden aan dysfagie die ernstige gevolgen kan hebben, zoals gewichtsverlies, uitdroging, longontsteking en overlijden aan de gevolgen van een aspiratie pneumonie.

Het proefschrift geeft inzicht in de mate en ernst van specifieke slikproblemen bij de ZvH. Daarnaast is onderzocht of de meeste patiënten inderdaad sterven aan een longontsteking ten gevolge van aspiratie.
Om dysfagie bij patiënten met ZvH in de verschillende ziekte stadia stelselmatig te monitoren is een nieuw meetinstrument nodig. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van de Huntington’s Disease Dysphagia Scale (HDDS). Deze nieuwe schaal maakt het mogelijk betrouwbaar en valide de ernst van dysfagie te meten. Tevens kan de HDDS patiënten monitoren en het effect van interventies beoordelen.

Het laatste doel van dit proefschrift was het starten van een interventie studie. De basis voor deze studie lag bij de ontwikkeling van een richtlijn gebaseerd op best practices. Deze richtlijn beschrijft dysfagieproblemen per fase van de ziekte, doet aanbevelingen voor interventies en geeft klinisch advies.
Een van de aanbevelingen uit de richtlijn, kin-op-borst-methode bij slikken, is in dit proefschrift onderzocht. Deze interventie blijkt echter niet effectief voor patiënten met de ZvH voor spilling, aspiratie en residu bij het slikken met het hoofd in de normale verticale positie of de kin-op-borst houding. Er wordt aangeraden deze laatste methode niet meer te gebruiken bij patiënten met ZvH.
Proefschrift bekijken.