Pijn bij cognitief beperkte ouderen

Na de twee succesvolle bijeenkomsten in Leiden en Rotterdam, heeft op 12 oktober jl. de derde en laatste themamiddag ‘Pijn bij cognitief beperkte ouderen’ plaatsgevonden in Den Haag. Het lectoraat Psychogeriatrie van De Haagse Hogeschool was daarbij onze gastheer.


Deze themamiddagen werden in het kader van ons 10-jarig jubileum speciaal voor verpleegkundigen en verzorgenden georganiseerd. Zowel het herkennen en observeren van pijn alsook mogelijke interventies die door verzorgenden en verpleegkundigen kunnen worden toegepast om pijn te verminderen of te voorkomen, werden besproken en er zijn enkele inspirerende voorbeelden aan bod gekomen.

Voor deze laatste bijeenkomst was er veel belangstelling. Ongeveer 250 mensen hebben deelgenomen aan de middag.

Wilco Achterberg gaf een uitgebreide presentatie over wat pijn is bij mensen met een cognitieve beperking, vervolgens ging Annelore van Dalen in op het herkennen van pijn en hoe pijn gemeten kan worden. Sandra Blommestein ging in op de STA-Op! methode. Een  stapsgewijze beoordeling en begeleiding/behandeling van pijn en onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Tenslotte was er een interessante presentatie van ZorgDier Nederland waarbij de inzet van dieren om het welbevinden van mensen met dementie te bevorderen uitvoering werd besproken.

Het was een inspirerende middag die besloten werd met een discussies met de zaal. Afsluitend stond er namens de Haagse Hogeschool een gezellige borrel klaar waar nog nagepraat werd.

De presentaties van de sprekers zijn terug te vinden op deze pagina.