Kenniscafé Argos Zorggroep

Op donderdag 26 maart jl. van 15.00 - 17.00 uur organiseerden de Wetenschappelijke OnderzoeksCommissie (WOC) van Argos Zorggroep en het UNC-ZH een Kenniscafé in Geriatrisch centrum DrieMaasStede in Schiedam. Het thema van het Kenniscafé was: ‘Alternatieve therapieën voor mensen met dementie en hun mantelzorger; twee innovatieve interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Tijdens de drukbezochte middag vertelde Drs. Jacqueline van der Lee, psycholoog bij Argos Zorggroep, over haar onderzoek de ‘Begeleiding van familieleden op de psychogeriatrische-reactiveringsafdeling’ dat plaatshad in Marnix Revalidatiecentrum voor Ouderen in Vlaardingen. Daarnaast vertelde Dr. Eva van der Ploeg, senior wetenschappelijk onderzoeker bij Argos Zorggroep, over de Montessori methodiek die zij ontwikkelde en onderzocht in Australië. De methodiek is gericht op mensen met gevorderde dementie en bijbehorend onbegrepen gedrag.