Toolkit Implementatie richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met Verenso een toolkit ontwikkeld bij de Verenso-richtlijn Pijn: 'Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen'.  

De toolkit bestaat op dit moment uit: 

De implementatietoolkit is ontwikkeld binnen een project dat IVM en Verenso, met financiering van ZonMw, uitvoeren in samenwerking met het LUMC, het Pijnplatform Nederland, Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZHV) en Thebe. De toolkit is ook te vinden op de websites van Verenso en IVM.  

Klankbordgroep

Een multidisciplinaire klankbordgroep, waarin ook vertegenwoordigers van patiënten, leverde feedback op de implementatieproducten tijdens het ontwikkelproces. De implementatieproducten dragen bij aan de optimalisatie van zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn.

Implementatieonderzoek Richtlijn Pijn

De twee verpleeghuisorganisaties Zonnehuisgroep Vlaardingen en Thebe implementeren de multidisciplinaire richtlijn Pijn onder begeleiding van het IVM. Deze implementatieproef is onderdeel van het onderzoeksproject Pijn in beeld en behandeld bij het UNC-ZH, alle verzamelde gegevens worden verwerkt.