Over de studie

Inclusie criteria
• Niet gesteelde poliepen > 2 centimeter met de bulk van de laesie <15 centimeter van de anus
• ≥ 18 jaar oud
• Written informed consent

Exclusie criteria
• Kenmerken van gevorderde ziekte of diepe submucosale invasie bij endoscopie*
• Kenmerken van gevorderde ziekte op aanvullende beeldvorming (MRI, EUS)*
• Een eerdere poging tot endoscopische resectie
• Het risico overschrijdt de voordelen van de endoscopische behandeling, zoals patiënten met een extreem slechte algehele conditie/erg korte levensverwachting
*Bij een discrepantie tussen endoscopie en aanvullende beeldvorming dient endoscopie zwaarder te wegen en patiënt besproken te worden in een expert panel van 4 studieparticipanten.

Achtergrond
Darmkanker is de tweede meest voorkomende vorm van kanker in Nederland met 15.000 nieuwe gevallen per jaar en 5.000 ziekte gerelateerde sterfgevallen. In 2014 is het bevolkingsonderzoek van start gegaan om darmkanker gerelateerde sterfgevallen te verminderen door onder andere het verwijderen van (Gevorderde) poliepen. Relatief nieuwe technieken zijn ontwikkeld om dergelijke poliepen in zijn geheel te verwijderen uit het rectum. De chirurgische TAMIS (Transanal Minimally Invasive Surgery) techniek en de door de MDL-arts uitgevoerde ESD (Endoscopic Submucosal Dissection). Beide technieken worden momenteel toegepast in Nederlands, echter is nooit RCT  opgezet welke deze twee technieken vergelijkt.  

Doel van de Triassic-Studie (Professionals)
De Triassic studie is opgezet om ESD te vergelijken met TAMIS voor resectie van rectumpoliepen:
• De primaire uitkomstmaat: Ziekterecidief bij controle rectoscopie na 6 en 12 maanden.
• Secundaire uitkomstmaten: Radicaliteit, complicaties, ziektelast, kwaliteit van leven, noodzaak tot aanvullende chirurgische interventies.