Missie en doelen.

Missie en doelen van het Traumacentrum West.

Het Traumacentrum West (TCW) streeft naar een regionaal en nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van traumazorg (de zorg voor de ongevalpatiënt ).

Het TCW stelt zich tot doel haar kerntaken op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren. Wij streven ernaar zowel op medisch-technisch gebied als ook in de organisatie van de zorg en aandacht voor de ongevalpatiënt de hoogste kwaliteit te bieden.

Het TCW kan en wil deze taken niet alléén ten uitvoer brengen. Traumazorg is ketenzorg! Een nauwe samenwerking met de gehele traumazorgketen in de regio is noodzakelijk om de doelen te bereiken, van omstander van het ongeval via meldkamers en ambulancediensten tot ziekenhuizen en revalidatiecentra.