Ervaringen van donoren

Hoe bent u tot uw beslissing gekomen om een nier te doneren? De meeste mensen zeggen dat ze dat besluit in eerste instantie zelf nemen. Op deze pagina willen we enkele ervaringen van donoren met u delen.

Patiënt doneerde een nier aan zijn zus

"Ik liep al een tijdlang rond met het idee om mijn nier aan mijn zus te geven, doch heb voor mijzelf het besluit genomen nadat ik er op tv meer over gezien en gehoord had  en de voorlichtingsavond over niertransplantaties in het ziekenhuis waar mijn zus dialyseert had bijgewoond."

Soms wordt de beslissing om te doneren in groepsverband genomen:

Patiënt doneerde een nier aan zijn vader

"De beslissing om te doneren is eigenlijk genomen op de verjaardag van mijn oudste broer. Hij vroeg aan alle broers en zusters – we zijn met zijn zevenen – om ons als groep aan te melden en te bekijken wie het beste van ons een nier aan onze vader zou kunnen afstaan.

Ik had er tot dan toe niet over nagedacht en heb toen die avond ook geen nee gezegd. Dit terwijl ik er niet van overtuigd was dat ik dat nu zo graag wilde. Ik had wel eens over de mogelijkheid van donatie nagedacht, maar nooit serieus. En eerlijk gezegd hoopte ik die avond ook, dat ik het niet zou worden. 

Mijn eigen beslissing om te doneren is pas later gekomen, na het voorlichtingsgesprek met een arts in het Transplantatie Centrum."

Het is voor ons van belang te weten dat u in alle vrijheid uw beslissing heeft genomen en niet onder druk van anderen. Belangrijk onderdeel van de beslissing om te doneren is het waarom, ofwel uw motief. Hoewel mensen meestal aangeven dat te willen doen voor de ander, kunnen – én mogen – ook eigen belangen hierin een rol spelen.  

Patiënt doneerde een nier aan zijn echtgenoot

"Ik ga binnenkort met pensioen. Mijn vrouw en ik hadden plannen om te gaan reizen. Die plannen staan min of meer onder druk, nu mijn vrouw vier keer per dag moet dialyseren en ze erg moe is. Als haar leven na een transplantatie aan kwaliteit wint en zij bijvoorbeeld weer zou kunnen reizen, doe ik daar ook mijn voordeel mee."