Updates/ Kalender2015 1 december

De inclusie periode is afgerond, we wachten nu nog op de gegevens van de laatst geincludeerde patiënten. Deze worden, net als de rest, nog 12 maanden gevolgd.

2015 November

Nynke Swart gaat met zwangerschapsverlof. Zij zal 1 februari weer terug zijn.

2015 Juni

We hebben 300 patiënten in de studie!

2015 Februari

235 patiënten doen mee in de Tackle studie.

2014 December

De Tackle Trial zet zich in voor het goede doel. Voor elke nieuwe Tackle Trial patiënt doneren wij EUR 15,- aan de actie van Serious Request.

2014 September

We zitten op de helft! 180 patiënten zijn geïncludeerd. We hebben nog een jaar de tijd om de overige 180 patiënten te werven. Volle kracht vooruit!

2014 Augustus

Een nieuwe onderzoeksmedewerker wordt aangenomen in het LUMC, Mark Broere.

2014 Juni

Van de sponsor ZonMW krijgen we te horen dat we een jaar langer door mogen gaan met de patiëntwerving. Het beoogde totaal aantal patiënten van 520 is naar beneden gesteld tot 360 patiënten.

2014 Mei

Nynke is weer terug van zwangerschapsverlof

2014 Maart

130 patiënten zijn geïncludeerd

2014 Februari

Onze eerste publicatie is een feit! Het onderzoeksprotocol is gepubliceerd in het BMC - Muscoloskeletal Disorders. Download hier het PDF.

2014 Januari 

Onderzoeker Nynke Swart gaat met zwangerschapsverlof


2013 Najaar 

Met onze inspanningen bereiken we maar liefst een verdriedubbeling van de inclusiesnelheid. Patiënten worden nu veel meer aangemeld.


2013 September

50 patiënten zijn opgenomen in de studie.

We zien dat we echt te langzaam gaan met includeren en doen er een tandje bij

2013 Juni

Er zijn 180 huisartsen die patiënten insturen voor ons onderzoek

27 patiënten doen mee in de studie.      

                

2013 April

Er zijn 150 huisartsen bereid gevonden mee te helpen aan onze studie. Hartelijk dank!!

          Kim van Oudenaarde is weer terug van haar zwangerschapsverlof      

                 

2013 Februari           

De tiende patiënt wordt opgenomen in de studie!

                 

2013 Januari           

Inmiddels al bijna 100 huisartsen die mee willen werken

In de Cicero (blad LUMC) een stuk over onze studie

                 

2012 December             

Op LUMC.nl een kort artikel over de studie

De landelijke huisartsvereniging plaatst een oproep voor huisartsen in Amsterdam. Zie het stukje op de website.

Het Diagnostisch Centrum te Amsterdam vermeldt onze studie.

Het MRI-centrum schrijft een stukje op haar website

Onderzoekster Kim van Oudenaarde gaat met zwangerschapsverlof. Begin april zal zij weer terug zijn.

                 

2012 November

Huisartsvandaag.nl schrijft een stukje over ons onderzoek. Bekijk hier het artikel (alleen mbv een account te lezen)

In totaal hebben wij nu 71 geïnteresseerde huisartsen die mee willen werken aan de studie. Deze bevinden zich in Alkmaar en Rotterdam. De komende maanden wordt Amsterdam,  Leiden en Goes intensief benaderd door ons

De eerste patiënt wordt opgenomen in de studie!

De eerste huisartsen zijn aangemeld voor de patiëntwerving. Goedkeuring voor hen om te starten wordt op dit moment verkregen bij de METC.

                 

2012 Oktober            

We ontvangen een positief besluit van de METC Erasmus MC om te starten met de studie!!

Monique van der Kooij (studente geneeskunde LUMC) wordt aangenomen als onderzoeksmedewerker

                 

2012 September             

Stichting KOEL (Kwaliteit & Onderwijs Eerstelijnszorg) uit Rotterdam is benaderd om mee te werken aan ons onderzoek. Diverse huisartsen hebben zich reeds aangemeld. Op de site staat een leuk stukje!

De eerste huisartsen worden benaderd om mee te helpen aan onze studie

De derde ronde aanpassingen voor de toestemming METC gaat de deur uit. Hopelijk kunnen wij nu snel starten!

                 

2012 Juli

De tweede ronde aanpassingen voor de toestemming METC worden gedaan.

Diana van Emmerik wordt aangenomen als onderzoeksmedewerker in het Eramus MC

                 

2012 April

De eerste aanpassingen aan het onderzoeksprotocol worden gedaan, na commentaar van de METC.

              

2012 Maart

De METC (Medisch Ethische Toetsing Commissie) aanvraag gaat de deur uit. Dit is nodig om toestemming te krijgen te starten met het onderzoek.

                 

2012 Januari

De voorbereidingen voor de TACKLE studie zijn begonnen

                 

2011

Er worden 2 onderzoekers aangenomen op deze studie; Nynke Swart, fysiotherapeute van huis uit en Kim van Oudenaarde, arts.

Er wordt een persbericht geplaatst op de LUMC website en op deErasmus MC website

De subsidie is binnen!

Een gezamenlijk voorstel wordt geschreven


2010

ZonMW stuurt een brief naar beide partijen met de vraag samen te gaan werken

Bij ZonMW komen 2 onderzoeksvoorstellen binnen die veel op elkaar lijken. Een vanuit het Erasmus MC huisartsgeneeskunde en een vanuit het LUMC, afdeling radiologie. Wat is de kosten-effectiviteit van een MRI-knie aangevraagd door de huisarts?