Wat wordt er van u verwacht

De patiënt met traumatische knieklachten wordt door de huisarts geworven. Indien de randomisatie aangeeft dat de patiënt in de MRI-groep terecht komt, zal er een MRI gemaakt moeten worden. De onderzoekers zullen een afspraak voor de patiënt maken op uw lokatie. Een aanvraagformulier hiervoor doen wij u toekomen met een duidelijke vermelding van deelname aan de TACKLE trial. Van u wordt verwacht dat binnen 2 weken de patiënt ingepland kan worden (als besproken). Daarnaast verwachten wij van u dat van iedere deelnemende patiënt u zo snel mogelijk de MRI-scan verslaat op twee manieren en in onderstaande volgorde:

  1. een digitale gestandaardiseerde rapportage (zie informatie hieronder)
  2. rapportage voor de huisarts zoals u gewend bent (meestal dmv spraakherkenning)

Op de rapportage voor de huisarts vragen wij u een advies te geven ten aanzien van het vervolg beleid. Dit advies zal automatische gegenereerd worden vanuit de digitale rapportage.