Wat wordt er van mij verwacht?

Wij vragen van u één jaar lang deelname aan het onderzoek. De helft van u zal een MRI-scan laten maken, vlak na het huisartsbezoek.

Gedurende het jaar wordt u gevraagd in totaal zes keer eenzelfde vragenlijst (link) in te vullen. U krijgt hiervoor een persoonlijk e-mailbericht met een beveiligde link naar de vragenlijst. De eerste vragenlijst krijgt u voor de loting, de volgende vragenlijsten krijgt u na zes weken en daarna krijgt u een vragenlijst iedere drie maanden. De laatste vragenlijst krijgt u na één jaar.

De vragenlijst bestaat uit vragen over verschillende onderwerpen zoals uw lichamelijke beperkingen vanwege de knieklachten, ernst van de kniepijn, hoe tevreden u bent en het door u ingeschatte herstel. Daarnaast bevat de vragenlijst vragen over de gemaakte kosten (zowel door werkverzuim als door medicatie, hulpmiddelen of bezoek aan artsen, fysiotherapie e.d.).