Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de regio’s Alkmaar, Leiden, Rotterdam, Amsterdam en Goes, georganiseerd vanuit het Erasmus MC en LUMC.

Om te beoordelen of het aanvragen van een MRI door de huisarts beter is dan de reguliere behandeling, worden de deelnemers aan het onderzoek in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt een MRI en de andere groep krijgt de reguliere behandeling van de huisarts. MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Hier worden met behulp van een magnetisch veld afbeeldingen gemaakt van de knie. Op deze afbeeldingen kan gezien worden of er schade in de knie is. Om de verdeling tussen de groepen zo correct mogelijk te houden, wordt de verdeling bepaald door loting. De loting wordt randomisatie genoemd. U, de huisarts en de onderzoekers hebben op de uitslag van de loting geen invloed. Er zullen 520 patiënten deelnemen aan het gerandomiseerde onderzoek.

Als u niet mee wilt doen met de loting is er alsnog een mogelijkheid om wel mee te doen aan het onderzoek. Wij vragen u dan alleen om de vragenlijsten in te vullen. Dit noemen wij het observationele cohort. Het observationele cohort verloopt afgezien van de loting precies hetzelfde als de gerandomiseerde studie. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u mee wilt doen met de loting. 

 

Flowchart voor patient