Huidige behandeling knieklachten

De behandeling die de huisarts geeft voor knieklachten veroorzaakt door een trauma staat beschreven in een richtlijn. De richtlijn geeft aan dat de behandeling voorgeschreven door de huisarts bestaat uit informatie en advies over uw klachten. Als het nodig is krijgt u medicijnen tegen de pijn. In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een fysiotherapeut. Gaan de klachten niet over en/of heeft de huisarts een vermoeden van schade aan het gewricht, dan kan de huisarts verwijzen naar een orthopedisch chirurg. De orthopedische chirurg kan een MRI aanvragen om te beslissen of een (kijk)operatie nodig is.

Sinds enige tijd is het voor de huisarts mogelijk om direct een MRI aan te vragen. Dit gaat dan dus niet via de orthopedische chirurg. Het nut hiervan is nog onbekend.