Doel onderzoek

In dit onderzoek willen we nagaan of een MRI aangevraagd door de huisarts, voor personen met aanhoudende knieklachten na een trauma, een positieve invloed heeft.

Mogelijke voordelen voor een MRI aangevraagd door de huisarts worden beoordeeld door een kosten-baten afweging te maken. Hierbij gaat het enerzijds om uw functioneren in het dagelijks leven en anderzijds om de mogelijke kostenbesparing. Beide worden onderzocht door het afnemen van een vragenlijst.

De verwachting is dat als de huisarts een MRI aanvraagd de diagnose van uw knieklachten eerder gesteld kan worden. Dit zou kunnen leiden tot een gerichter beleid en eerder herstel.