Waarom deze studie?

Al enkele decennia lang worden er door huisartsen MRI-scans bij knieklachten aangevraagd. De richtlijn voor de huisarts ‘traumatische knieproblemen’ raadt dit echter af omdat de kosten effectiviteit hiervan nooit is aangetoond.

Dit onderzoek geeft definitief een antwoord op de vraag of er plaats is voor de MRI-scan in de huisartsenpraktijk. Dit gebeurt middels een doelmatigheid onderzoek, gesubsidieerd door ZonMW.