Studie opzet

De TACKLE trial is een multi-centre gerandomiseerde gecontroleerde studie. Patiënten met persisterende knieklachten na een trauma worden geïncludeerd. Er wordt gerandomiseerd tussen een MRI-scan van de knie (met een beleidsadvies op het verslag) of het continueren van de huisartszorg, zoals omschreven in de NHG standaard ‘traumatische knieproblemen’.

Data wordt bij de patiënt verzameld middels elektronische vragenlijsten over knieklachten, kwaliteit van leven, pijn en ADL. Tevens worden gemaakte kosten in beeld gebracht; zowel de medische kosten als de kosten gemaakt door werkverzuim.